skulptur

protese

2019

Titlen lægger op til overvejelser af hvad begrebet “protese” kan dække over. Andy Clark definerer i sin bog ”Natural Born Cyborgs” begrebet således:

“The Term prosthesis implies circumstances in which technologies are incorporated into human action in a manner that creates more elaborate systems of action.” (Clark 2003)

Begrebet tilbyder i sammenhæng med skulpturerne et perspektiv på vores omgang med teknologi.

protese (blue) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (blue) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (yellow) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (yellow) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (red) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (red) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (red) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (black) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov
protese (black) Billede:Benjamin Nørskov Lys: Balder Mark Vairagi Nørskov

constant context collapse

2020

"Context collapse is generally associated with diverse, broad social media audiences, with whom the speaker may have little or no relationship (context) to guide his or her expression."

(https://interparestrust.org/terminology/term/context%20collapse)

Centralt i dette projekt findes en pragmatisk oversættelse. Visse kvaliteter i det digitale objekt kan fastholdes, mens andre må ofres, for at skabe et fysisk objekt. Og arbejdet med at skabe det fysiske objekt dementerer ”løftet” om gnidningsfrie transitioner

Begrebet tilbyder i sammenhæng med skulpturerne et perspektiv på vores omgang med teknologi.

Constant Context Collapse (green) Billede:Benjamin Nørskov
Constant Context Collapse (yellow Billede:Benjamin Nørskov
Constant Context Collapse (yellow Billede:Benjamin Nørskov
Constant Context Collapse (green) Billede:Benjamin Nørskov
Constant Context Collapse (green) Billede:Benjamin Nørskov
Constant Context Collapse (blue) Billede:Benjamin Nørskov
Constant Context Collapse (blue) Billede:Benjamin Nørskov

dewalt

2016-2020

Navnet spiller på den tilsyneladende lighed mellem skulpturen og visse elektriske håndværktøjer af mærket Dewalt.

Dewalt værktøjernes skulpturelle udformning og markante farver, overskrider det funktionelle og leverer æstetiske kvaliteter sandsynligvis båret af komercielle overvejelser.

Intentionen med navneligheden er at radikalisere Dewalts projekt, fjerne funktonen og lege videre med form og farve universet. Dette er "håndværker kunst" ikke kunsthåndværk


dewalt CG render
dewalt CG render
dewalt CG render. photo montage

bredbånd

2019

Et eksperiment med bårne og bærende elementer og hierakiet mellem disse.


bredbånd Photomontage